BEST

   제   목        [당첨자발표] 모바일샵 리뉴얼 기념축하 이벤트
   작성자          조회수 : 865
안녕하세요 (주)손오공입니다.


손오공이샵 모바일샵 리뉴얼 기념축하 이벤트 당첨자 발표 및 안내사항 공지드립니다.
이벤트 기간내 손오공 이샵에서 구매해주신 분들을 대상으로 추첨진행하였습니다.

- 배송시작: 3/22(수)

- 배송: 손오공이샵 회원정보 기준 주소로 배송됩니다.
- 터닝메카드 서랍장 당첨자는 손오공 공작소에서 발표합니다.

당첨자 (47명)

 

이름 

ID 

상품 


이름 

ID 

상품 

1

 김*미

 sk****s0989

소피루비
말랑말랑 클레이

27

 전*혜

 je****88

 헬로카봇 필름북2

2

 박*곤

 fl****ewon

28 

 이*웅

 sa****ji

3

 안*호

 as****ic

29 

 진*민

 ji****

4

 성*아

 as****2

30 

 이*형

 un****1

 헬로카봇 필름북3

5

 진*호

 iv****7

소피루비
마그네틱 코디놀이

31 

 유*열

 s6****

6

 김*태

 pl****26

32 

 이*록

 bl****een22

7

 김*찬

 st****

33 

 김*하

 tk****17

 헬로카봇 접어만들기

8

 박*정

 ul****jeong

34 

 유*식

 pi****

9

 원*영

 wj****

35 

 이*석

 wo****uptoy

 10

 강*련

 kj****1

소피루비
체인지 가방퍼즐

36 

 지*경

 mi****g17

헬로카봇 썻다
지웠다: 한글

 11

 곽*임

 sh****

37 

 박*진

 ni****t2

12

 장*진

 cy****

38 

 정*탁

 ta****tt

13

 정*은

 쭈니**

39 

 김*기

 ve****

헬로카봇
썻다 지웠다: 숫자

14

 김*종

 la****6

40 

 한*덕

 ed****in

15

 김*범

 ba****

소피루비
퍼즐색칠놀이

41 

 김*영

 ya****1978

16

 박*영

 la****e

42 

 이*영

 mi****m

헬로카봇
썻다 지웠다: 알파벳

17

 허*정 

 hm****2

43 

 김*희

 t**i

18 

 이*서

 un****ry

44 

 정*숙

 pp****n00

19

 김*은

 po****80

45 

 김*미

 yu****4

헬로카봇 썻다
지웠다: 점잇기

20 

 정*린

 ye****ya

소피루비 만화책 1

46 

 박*영

 ek****03

21

 남*리

 dp****1

47 

 장*우

 cc****1

22 

 손*철

 so****2

 

23 

 문*혁

 ss****

24 

 김*섭

 ju****99

헬로카봇 필름북1

25 

 전*영

 mm****86

26 

 장*희

su**** 

이전글 : [당첨자발표] "뮤지컬 소피루비" 초대 이벤트
다음글 : [공지] 터닝메카드 재고 소진에 따른 교환불가 안내